La catequesi és una acció eclesial per la qual els xiquets i xiquetes reben tot allò que fonamenta la seua fe cristiana. És un procés d'iniciació en la fe, per la qual els nostres xiquets i xiquetes es preparen per a la celebració de l'Eucaristia. 

Aquest Sagrament commemora l'últim sopar que Jesús va tindre amb els seus deixebles el Dijous Sant. En l'Eucaristia tots som convidats a prendre el cos i la sang de Crist com a membres de la comunitat Cristiana en la qual vivim.
 
"Després prengué el pa, digué l'acció de gràcies i els el donà tot dient:
- Açò és el meu cos, entregat per vosaltres. Feu açò, que és el meu memorial.
I, havent sopat, feu igualment amb la copa, dient:
- Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meua sang, escampada per vosaltres."
Lluc 22,19-20 

MATRICULACIÓ

El procés de la catequesi de comunió dura tres cursos. En iniciar 1r curs de Primària es realitza la inscripció de la catequesi, renovant en els anys successius aquesta matrícula. 

Per realitzar la inscripció cal: 
  • Omplir la fitxa de sol·licitud i compromís dels pares.
  • Presentar la cèdula de baptisme (en cas de no estar batejat a la parròquia Maria Auxiliadora).
  • Abonar el preu de la matrícula.
HORARI DE LA CATEQUESI

La catequesi comença el dilluns següent al 12 d'octubre i conclou l'últim dilluns de maig. Les sessions de formació es duen a terme els dilluns de 17:30 a 18:30 al temple parroquial. 

MISSA FAMILIAR

Cada dissabte junt a la resta de grups d'infants i joves de la nostra parròquia celebrem l'Eucaristia familiar a les 18:00 (durant el període escolar).