HORARIS CELEBRACIONS

HORARI D'HIVERN

 DIES HORA OBSERVACIONS
Dilluns a divendres 
09:30 
Dissabtes18:00 Celebració amb famílies
 19:30 
Diumenges10:00 
 12:30 Celebració en castellà

HORARI D'ESTIU
A partir del primer cap de setmana de juny fins el tercer cap de setmana d'octubre.
 DIES     HORA OBSERVACIONS
De dilluns a divendres 
09:30
Dissabtes i vesprada de festius
20:00
Diumenges i festius
10:00
HORARIS D'ATENCIÓ

OFICINES PARROQUIALS
HORARI D'HIVERN (Es mantindrà durant tot el mes de juny)
 DIES     HORA OBSERVACIONS
Dimarts    
de 18:00 a 21:00

Dijousde 18:00 a 19:30
 

HORARI D'ESTIU (Durant juliol, agost i setembre)
DIES    HORAOBSERVACIONS
Dimartsde 18:00 a 20:00

Càritas
 DIES HORA OBSERVACIONS
Dimecres
de 19:00 a 20:00
 A les oficines de la parròquia - C/ Gómez Ferrer, 16b