"La Parròquia, unitat fonamental diocesana, és una determinada comunitat de fidels, constituïda de mode estable en l'església particular i encomanada pel Bisbe a un rector com a pastor propi. En ella apareix de manera imminent la dimensió concreta i pròxima de l'Església. 
    
La missió pastoral de la parròquia es realitzarà a través de les tres llavors específiques de tota comunitat cristiana: pastoral, missionera i educativa; litúrgica i comunitària, i social i de presència de l'Església en el món..."

Sinode Diocesà. 
València nº 83-85
MARIA AUXILIADORA
La parròquia Maria Auxiliadora d'Algemesí es va crear el 29 de desembre de 1953. Va ser fundada per Don Ramon Sancho Juan. La seua entrada a la parròquia es va produir en febrer de 1954, quan tenia 31 anys.
Abans d'entrar,
 va ser vicari de Sant Jaume, fins que es fundà la nostra parròquia a causa del gran creixement demogràfic que experimentà el poble d'Algemesí, que necessitava una altra església per poder atendre tots els feligresos, ja que aleshores només hi havia Sant Jaume.

La parròquia estava fundada, però encara no es comptava amb terrenys ni amb diners per edificar-la. Per això, de forma provisional, la parròquia es va establir al monestir de Fons Salutis. Allí estigué durant dos anys, fins que la comunitat parroquial i les famílies van comprar els terrenys, que en eixe moment eren camps, per construir en un futur el complex parroquial. Per traure els diners necessaris, es feren rifes, loteria, es va fer un velòdrom als terrenys, i altres activitats. I finalment es va acabar de construir el temple.
 
La imatge de Maria Auxiliadora que hi ha a la parròquia és obra de l'escultor Josep Esteve Edo. Una imatge ben singular i moderna per a l'època en la qual es va fer. I per què Maria Auxiliadora? Don Ramon, quan encara era vicari, visitava una dona que a sa casa tenia un retaule de Maria Auxiliadora, i per això, ara la parròquia té eixe nom.

El lloc que actualment ocupa el temple estava pensat inicialment pensat per a a ser el saló d'actes del col·legi, però finalment s'ha quedat com a església de Maria Auxiliadora, amb les rajoles a la vista, símbol de la humilitat de la nostra comunitat.
Actualment, està projectat construir l'església i el col·legi als terrenys que ocupa el monestir de Fons Salutis, per traslladar la parròquia on va començar.

El següent vídeo va ser elaborat per celebrar l'aniversari de la mort de Don Ramon, i al mateix temps el 60 aniversari de la parròquia. El vídeo mostra un resum de la seua vida i els inicis de la parròquia: