Postcomunió

Confirmació
QUI SOM?

Som un grup parroquial juvenil sense ànim de lucre per a xiquets, adolescents i joves que desitja acompanyar durant el procés educatiu des de les directrius de l'Evangeli, fent possible un nou estil de vida. 

Aquest grup queda organitzat en dos grups que marquen dos etapes educatives: Postcomunió (de 8 a 13 anys) i Confirmació (de 14 a 17 anys).