Símbols - Creu

La creu representa la victòria de Crist sobre la mort i el pecat, ja que segons les seues creences i gràcies a la creu, el Déu encarnat, va véncer a la mort en sí mateix i va rescatar la humanitat de la condemnació.