QUINS OBJECTIUS TÉ, QUI I QUÈ ÉS L'EQUIP D'ANIMACIÓ LITÚRGIA?

Com a objectiu general, l'equip d'animació litúrgica, té el d'acollir l'Evangeli i anunciar-ho a totes les persones. Per açò ha de preocupar-se de cuidar la dimensió evangelitzadora de les celebracions dels sagraments. Així com atendre i millorar la qualitat cristiana dels llocs, festes i celebracions perquè siguen vertaders canals evangelitzadores. I potenciar la celebració del Diumenge i dels temps forts de l'any litúrgic.

Aquest equip està format per un grup de persones creients, que participen assíduament en les celebracions parroquials, i que juntament amb el rector assumeixen, exerciten amb responsabilitat i dediquen part del seu temps per a preparar, revisar i animar a l'assemblea reunida en nom del Senyor perquè participen plenament en l'acció litúrgica.

Per açò, es reuneixen per a preparar coordinadament l'animació de les celebracions litúrgiques parroquials amb l'adequació de cants, ambientació, ornamentació, etc., amb la finalitat d'augmentar la qualitat religiosa i evangelitzadora del culte, sobretot de l’Eucaristia. Posteriorment fa una revisió i avaluació de les diverses celebracions.

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DE L'ACCIÓ D'AQUEST GRUP?

Tots els membres de la comunitat parroquial.