El bateig és considerat el Sagrament d'iniciació al Catolicisme. El mateix Jesús fou batejat per Joan el Baptista al riu Jordà.
 
"Jesús s'acostà i els va dir:
 - He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant."
Mateu 28,18-19
 
 
Horaris de bateig
 
Es bateja un cap de setmana al mes, cal consultar el calendari general.


Reunió amb pares i padrins

Prèviament es convocarà tant a pares com a padrins per a fer una reunió informativa sobre l'esdeveniment.