El matrimoni és la unió de dues persones davant de Déu, que beneeix la unió i els acompanyarà durant tota la vida de casats.

Per poder casar-se per mitjà de l'església s'ha assistir prèviament als cursos prematrimonials.
 
Horari dels cursos prematrimonials

Els cursos tenen una duració de 6 sessions que es realitzen entre setmana de 21:00 a 23:00, generalment de dilluns a dimecres.
 
Si voleu apuntar-vos envieu-li un correu a rector@parroquia-maux.org o passeu-vos per les oficines de la parròquia per parlar amb ell.
 
Els cursos són interparroquials.

"Aleshores se li van acostar uns fariseus. Volien posar-lo a prova i li preguntaren si és permés a un home divorciar-se de la seua dona. Ell els va fer aqusta altra pregunta:
- Què vos va ordenar Moisés?
Li respongueren:
- Moisés va permetre donar a la muller un document de divorci i despatxar-la.
Jesús els digué:
- Moisés va escriure aquesta norma per la vostra duresa de cor. Però, des del principi de la creació, Déu els va fer home i dona. Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seua dona, i els dos formen una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit que l'home no ho separe"
Marc 10, 2-9